Teksty Pieśni i piosenek

Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz,
Dotrzymać pragnę szczerze.
Kościoła słuchać w każdy czas
I w świętej wytrwać wierze.

O, Panie, Boże, dzięki Ci,
Żeś mi Kościoła otwarł drzwi.
W nim żyć, umierać pragnę.

W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią
Bóg pod postacią chleba.
Swym Ciałem karmi duszę mą,
By żyła w nim dla nieba.

W to wierzyć zawsze mocno chcę,
Bo tego Kościół uczy mnie.
W nim żyć, umierać pragnę.

Mój Zbawca wie, czego mi brak.
Gdy prosić będę rzewnie,
On pokieruje wszystkim tak,
Że niebo zyskam pewnie.

Nadzieją tą pokrzepiam się,
Bo Kościół tak naucza mnie.
W nim żyć, umierać pragnę.
Do szopy, do szopy wszyscy
1) Zawieja i beznadzieja
Złota Jerozolima
A w biednym Betlejem Pani
syneczka w grocie powiła
Zima się ludzi trzyma
Złote denary wszędzie
Bieda straszna w Betlejem
Tam tylko Pan przybędzie

Ref.:
Do szopy, do szopy wszyscy
Kto ogrzać pragnie ręce
Z darami, z darami, z darami
By odtajało serce

2) Nie do złota i mirry
Nie do różanych kadzideł
Ale do szopy w zawieję
Tej nocy Pan do nas przybył
Nie do wieży z księgami
Gdzie mędrcy świata najwięksi
Ale do szopy w zawieję
Gdzie pastuszkowie są pierwsi
Jesteś Panie winnym krzewem,
a my jego latorośle,
moc czerpiemy tylko z Ciebie,
Ty w nas żyjesz Swą miłością.

Ref.: Panie, Panie,
naucz nas w miłości Twojej trwać.

2. Cóż trwałego poza Tobą,
człowiek zdziała sam ze siebie.
Któż potrafi własne dobro
oblec w kształty nieśmiertelne.
3. Ty przyjaźnią nas ogarniasz,tak wspaniałą i szeroką,
że wyzwala pełną radość
w Sercu, które ciebie kocha.
4. Wejdź o Jezu, w nasze życie,
głębią łaski, mocą słowa,
byśmy mogli owoc przynieść,
cześć i chwałę Ojcu oddać.
Kto spożywa ten Boski Chleb

Ref: Kto spożywa ten Boski Chleb i świętą pije Krew.
Ten przebywa we Mnie Ja w nim, ten uczniem Moim jest.

Twoje Ciała Chleb Aniołów, Daje przedsmak rajskich godów.
 Umocnienie niech mi da, Mą nadzieją bądź Ty sam.

Twoja Krew Przenajświętsza, Mnie uwalnia z grzechów pęta.
 Niech niewinność duszy da, Mą miłością bądź Ty sam.

Twoje święte tajemnice, Przemieniają moje życie.
 Niech obroną będzie mi, by na wieki z Tobą żyć. 
Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi
prosi, byś był światłem,
byś na drodze do królestwa
wzmacniał serca swoim Ciałem.
Zostań, zostań wśród nas, o Panie.

Chlebie życia, Tyś sam jest naszą siłą
i czynisz trudną drogę tak bezpieczną.
Jeśli siły na tym szlaku w nas osłabną,
ręka Twoja niech obdarza wciąż nadzieją.

Twoja Krew niechaj jest napojem mocy
i kieruje zapał kroków w Twoje ślady.
Jeśli radość gaśnie w sercach od słabości,
Twój głos sprawi, że obudzi się w nas świeżość.

Twoje Ciało, o Jezu, rodzi Kościół,
bo uczysz, żeśmy braćmi w pyle drogi.
Jeśli krzywdy niszczą światło Twej miłości,
z Twego serca płynie nowe przebaczenie.
MAMO TY CZUWAŁAŚ
1.
O Mamo, Ty czuwałaś, gdy na świat mnie wydałaś
Mimo tego, że cierpiałaś, swoje życie mi oddałaś.

Ref.
Chcę Ci za to, chcę Ci za to podziękować Mamo!

2.
A potem Mamo droga, zobaczyłem w Tobie Boga
I choć nie raz Ty płakałaś, moje winy przebaczałaś.

Ref.
Dziś przeprasam, dziś przepraszam za to wszystko Mamo!

3.
Twoja praca, drogi Tato, mądre słowa, czasem manto
Były lekcją prawdy życia, tak potrzebną właśnie dzisiaj.

Ref.
Chcę Ci za to, chcę Ci za to podziękować Tato!

4.
Mamo, Tato, dziękujemy, że jesteśmy, że żyjemy
Dziś przed nami nowa droga, więc prosimy Was i Boga

Ref.
Pobłogosław, pobłogosław nam na drogę Mamo!
Pobłogosław, pobłogosław nam na drogę Tato! 
Okaż mi Boże Miłosierdzie swoje
Okaż mi Boże miłosierdzie swoje.
  Według litości serca Jezusowego.
Usłysz wzdychania i prośby moje,
  OKAŻ MI MIŁOSIERDZIE SWOJE!

Wszechmogący miłosierny Boże,
  Litość Twoja jest niewyczerpana,
I choć nędza mojej duszy jest ogromna tak jak morze,
  OKAŻ MI MIŁOSIERDZIE BOŻE!

Okaż mi Boże miłosierdzie swoje.
  Według litości serca Jezusowego.
Usłysz wzdychania i prośby moje,
  OKAŻ MI MIŁOSIERDZIE SWOJE!

Wiekuista Trójco, dobry Boże.
  Litość Twoja jest niepoliczona.
A więc ufam tak niezbicie w miłosierdzia Twego morze,
  OKAŻ MI MIŁOSIERDZIE BOŻE!

Okaż mi Boże miłosierdzie swoje.
  Według litości serca Jezusowego.
Usłysz wzdychania i prośby moje,
  OKAŻ MI MIŁOSIERDZIE SWOJE!

Wszechmoc miłosierdzia Twego Panie,
  Rozsławiana jest po świecie całym.
Niechaj wieczna cześć i chwała Twoja nigdy nie ustanie,
  OKAŻ Ml MIŁOSIERDZIE PANIE! 
1. Polski teolog Karol Wojtyła,
służył Bogu i kochał ten piękny świat.
Był długi czas Papieżem tej ziemi,
prawie przez 27 lat.
Przekazywał narodom pokój i dążył,
by wszyscy się wzajemnie szanowali .
Witał ludzi na placu Świętego Piotra,
tam się modlili i śpiewali.
Był bardzo skromny i nieraz zmęczony,
wskrzeszał siłę ze swojego ducha.
Uczył nas prawdy i szczerej miłości,
pragnął aby jeden drugiemu ufał.

Ref: Dusza Jana Pawła II
odpoczywa na wieki
u miłosiernego Boga
bo zawsze była z miłości do wiary
czysta jak święcona woda

2. Leczył chorych i zrezygnowanych
By stwierdzili że życie jest coś warte
I dali pociechę tym spośród nich
I mieli serca zawsze otwarte
Ojciec Święty odwiedzał różne kraje
całował ziemię tam gdzie go witali
Wierni czuli jego serce i dobroć
Dlatego go tak mocno kochali
Był miłosierny i wybaczył temu
który chciał go perfidnie zabić
przytulił i wziął grzech ciężki
Udało mu się to złe w nim zgasić

Ref: Dusza Jana Pawła II
odpoczywa na wieki
u miłosiernego Boga
bo zawsze była z miłości do wiary
czysta jak święcona woda

3. Gdy papież udzielał sakramentów świętych
Dał każdemu nadzieje przetrwania
Umacniał nas w wierze byśmy nie wątpili w Boga
Z własnego przekonania
Nakłaniał nas wciąż do dobrych czynów
Bo chciał pokój na świecie wzbudzić
Radził nam już nigdy więcej wojen
I że powinniśmy chciwość odrzucić
Umiłował Boga Maryję i Jezusa
Był z czystego źródła bo nie znał gniewu
Jego dusza się z nami pożegnała i tknęła
Pismo Święte w czasie pogrzebu

Ref: Dusza Jana Pawła II
odpoczywa na wieki
u miłosiernego Boga
bo zawsze była z miłości do wiary
czysta jak święcona woda
Przez chrztu świętego wielki dar,
O, Chryste, z Twej hojności,
Twym dzieciom wiary dałeś skarb,
Nadziei i miłości.

Najświętszej Trójcy wieczną cześć
Pragniemy z serc gorących nieść.
Strzec wiary ślubujemy,
W niej żyć, umierać chcemy.

Z wyznawców Twoich wiernych rzesz
Swój Kościół tworzysz w świecie.
W Ojczyźnie naszej władasz też
Przez długie tysiąclecie.

Najświętszej Trójcy wieczną cześć
Pragniemy z serc gorących nieść.
Strzec wiary ślubujemy,
W niej żyć, umierać chcemy.
Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych

Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych
Jezu zmartwychwstały ze śladami męki
Ty jesteś z nami poślij do nas Ducha
Panie nasz i Boże uzdrów nasze życie.
San Damiano

O, Franciszku - Biedaczyno,
Asyż Twoją chwałę głosi,
a kościółek San Damiano
pieśń do Boga każe wznosić.


O, Franciszku - Biedaczyno,
co pokorą świat zadziwiasz,
ucz nas wszystkich, jak się winno
z serca skarby wydobywać.


Ref.
San Damiano, San Damiano,
cudu z tobą dokonano.
Wielkich Świętych światu dałeś,
wiarę w Miłość ukazałeś.


O, Franciszku - Biedaczyno,
z siostrą Biedą ślub zawarłeś,
by pokazać życiem, czynem,
że bogactwo nic niewarte.


O, Franciszku - Biedaczyno,
co Kościoła trzymasz filar,
pomóż znaleźć tym, co giną,
chrześcijański życia wymiar.


Tekst: Ks. Stanisław Jasionek
Muzyka: Tomasz Łękawa
Tylko Jedna Jest Taka Noc

Zaszło słoneczko w czas,
Pierwsza gwaizda już się świeci.
Do stołu siadać czas,
Chociaż ledwo jest po trzeciej.

Jedyna taka noc,
Bardzo długo wyczekana.
Będziemy jak co rok,
Kolędować na cześć Pana.

Ref.: Tylko jedna jest taka noc,
Śpiewać nam się godzi.
Gdy na ziemię Pan z nieba zszedł,
I w stajence się narodził.
Tylko jedna jest taka noc,
Śpiewac nam się godzi.
Bo na ziemię Pan z nieba zszedł,
Wszystkich ludzi oswobodzi.

Na wierzy bije dzwon,
Wszyscy wyszli na ulice.
Dźwięczy koledy ton,
A w kościele palą świce.

Niech każdy ile tchu,
Wyspiewuje chwałę Pana.
On w sercu zrodzi się,
Tak jak zrodził się na sianie.

Ref.:Tylko jedna jest taka noc,
Śpiewać nam się godzi.
Gdy na ziemię Pan z nieba zszedł,
I w stajence się narodził.
Tylko jedna jest taka noc,
Śpiewac nam się godzi.
Bo na ziemię Pan z nieba zszedł,
Wszystkich ludzi oswobodzi. / *2
Ukojenie

Tylko w Bogu moje jest zbawienie
W Nim jedynie duszy ukojenie
Moja chwała i skała
W Nim pokładam mą nadzieję

Ufaj Mu, Kościele, w każdym czasie
Wylewajcie przed Nim serca wasze
Ludzie lżejsi niż tchnienie
Tylko w Bogu jest zbawienie

Sprawiedliwy jest nasz Pan
Każdy zbierze to, co siał
Kto uwierzy nie zawiedzie się
Przychodzimy przed Twój tron
Chcemy widzieć Twoją moc
I doświadczyć, Panie, łaski Twej
Kreator strony - przetestuj