Rozważania różańcowe

TAJEMNICE RADOSNE

Tajemnica Pierwsza Radosna – Zwiastowanie NMP


Każdy z nas jest przez Boga do czegoś wybrany i powołany.
Czy jestem gotowy, by z ufnością odpowiedzieć na Boże wezwanie?
Maryjo, Ty od chwili Zwiastowania przez całe życie wiernie służyłaś
Panu Bogu. Naucz mnie rozpoznawać i dobrze wypełniać swoje powołanie.

Tajemnica Druga Radosna – Nawiedzenie Św. Elżbiety

Wokół nas jest wielu ludzi potrzebujących pomocy.
Nie zawsze musi to być konkretna pomoc. Czasem wystarczy uśmiech i dobre
słowo.
Czy chętnie pomagam swoim rodzicom, koleżankom, kolegom, osobom starszym i chorym?
Maryjo, pragnę tak jak Ty z miłością pomagać każdemu człowiekowi, mając świadomość, że w każdym z nich mieszka Pan Jezus.

Tajemnica Trzecia Radosna – Narodzenie Pana Jezusa

Pan Jezus tak często puka do mojego serca, tak bardzo chciałby w nim zamieszkać.
Czy moje serce nie jest zamknięte tak jak drzwi gospody, do której nie chciano wpuścić Świętej Rodziny?
Maryjo, złóż Małego Jezusa w żłóbku mojego serca. Chcę, by zawsze było Mu w nim jak najlepiej.

Tajemnica Czwarta Radosna – Ofiarowanie Pana Jezusa

Moje życie jest darem Boga. On nieustannie obdarza mnie swoimi łaskami.
Czy dziękuję Mu za Jego wielką dobroć i opiekę?
Maryjo, przez Twoje ręce ofiaruję Bogu Ojcu to, co najcenniejsze –
moje serce i całe moje życie, aby wszystko, co czynię było na największą
Jego chwałę.

Tajemnica Piąta Radosna – Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni

Są takie chwile, kiedy wydaje mi się, że Pan Bóg
jest daleko ode mnie. Jednak w rzeczywistości to ja przez grzech i
własne słabości oddalam się od Niego.
Czy wtedy kieruję swoje kroki do kościoła, aby w sakramencie pokuty spotkać się z dobrym i miłosiernym Bogiem?Maryjo, bądź zawsze blisko mnie, abym nigdy nie zagubił drogi prowadzącej do Chrystusa.
TAJEMNICE SWIATŁA

Tajemnica Pierwsza Światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Przez przyjęcie sakramentu chrztu św. zostałem włączony do wspólnoty Kościoła i otrzymałem łaskę uświęcającą.
Czy dziękuję Panu Bogu za to, że od tego momentu jestem Jego umiłowanym dzieckiem?
Maryjo, pomóż mi, abym poprzez modlitwę i ciągłą pracę nad sobą, strzegł w swojej duszy wielkiego skarbu, jakim jest łaska Boża.

Tajemnica Druga Światła – Objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej


W swoim życiu czasami doświadczam różnych problemów, których nie potrafię rozwiązać.
Czy w takich sytuacjach proszę o pomoc Pana Jezusa, czy też bardziej liczę na własne siły?
Maryjo, pomóż mi uważnie słuchać słów, które poprzez Ewangelię
kieruje do mnie Twój Syn i rozwiązywać wszelkie trudności zgodnie z Jego
wskazaniami.

Tajemnica Trzecia Światła – Głoszenie Królestwa Bożego i wezwanie do nawrócenia

Chcę być uczniem Pana Jezusa, ale często uważam, że wszyscy wokół mnie powinni się zmienić, tylko nie ja.
Czy mam świadomość tego, że to ja potrzebuję ciągłego nawracania się,
przemiany i uważnego słuchania Ewangelii, by móc dawać dobre świadectwo
o swojej wierze i miłości do Jezusa?
Maryjo, proszę Cię, abym poprzez swoje postępowanie przyczyniał się do budowania Królestwa Bożego na ziemi.

Tajemnica Czwarta Światła – Przemienienie Pana Jezusa na Górze Tabor

Podczas modlitwy doświadczam prawdziwej obecności
Pana Jezusa, Jego mocy i dobroci. Wtedy odczuwam radość i chcę, by ta
chwila trwała jak najdłużej. Ale nie zawsze tak jest.
Czy w momentach, gdy w czasie modlitwy mam trudności ze skupieniem
pamiętam o doświadczeniu Bożej obecności i staram się wytrwać w tej
modlitwie?
Maryjo, pomóż mi wpatrywać się w przemienione oblicze Jezusa, bym mógł wiernie Go naśladować i zawsze podążać Jego drogą.

Tajemnica Piąta Światła – Ustanowienie Eucharystii

W czasie każdej Mszy Św. Pan Jezus pragnie umocnić
mnie swoim słowem, a przychodząc pod postacią Chleba do mojego serca,
chce napełnić je miłością i swoją łaską.
Czy traktuję uczestnictwo w Eucharystii jako obowiązek, czy przychodzę z potrzeby serca i miłości do Jezusa?
Maryjo, pomóż mi godnie uczestniczyć we Mszy Św., która niech zawsze będzie dla mnie radosnym spotkaniem z Chrystusem.
TAJEMNICE BOLESNE

Tajemnica Pierwsza Bolesna – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Jestem bardzo zabiegany, mam mnóstwo obowiązków, ciągle narzekam na brak czasu.
Czy w tym pośpiechu nie zapominam o codziennej modlitwie?
Maryjo, wstawiaj się za mną, abym pamiętał o wezwaniu Twojego Syna,
jakie skierował do uczniów w Ogrodzie Oliwnym: „Czuwajcie i módlcie się,
abyście nie ulegli pokusie” i zawsze na pierwszym miejscu stawiał
modlitwę, która jest rozmową z Bogiem, a także ochroną przed wszelkim
złem.

Tajemnica Druga Bolesna – Biczowanie Pana Jezusa

W swoim życiu nieraz doświadczam bólu, np. zęba, czy stłuczonego kolana. Wtedy jestem niecierpliwy i zazwyczaj narzekam.
Czy przypominam sobie w takich momentach Pana Jezusa, który z miłości
do mnie pozwolił, żeby żołnierze zadawali mu okropne cierpienia?
Maryjo, naucz mnie cierpliwości w znoszeniu różnych cierpień i
chorób, bym tak jak Jezus przyjmował je w pokorze i z miłością ofiarował
Bogu Ojcu.

Tajemnica Trzecia Bolesna – Cierniem Ukoronowanie Pana Jezusa


Codziennie spotykam się z rówieśnikami w szkole lub
na podwórku. Wspólna zabawa i rozmowa z nimi sprawia mi radość. Są
jednak wśród nich i tacy, którzy się ze mnie wyśmiewają. Wytykają, że
nie mam modnego ubrania, czy najnowszej zabawki.
Czy zamiast przebaczenia i modlitwy w ich intencji, nie odpłacam im złym słowem lub czynem?
Maryjo, pomóż mi, abym na wzór Jezusa umiał przebaczać wszystkim, którzy wyrządzili mi krzywdę i zawsze zło zwyciężał dobrem.

Tajemnica Czwarta Bolesna – Dźwiganie Krzyża przez Pana Jezusa

Każdy człowiek ma swój krzyż. Jest to krzyż choroby, problemów, obowiązków trudnych do wykonania. Ja też mam swój krzyż.
Czy czasem nie narzekam, że jest on zbyt ciężki?
Maryjo, przypominaj mi, że na drodze krzyżowej mojego życia nie
jestem sam, bo Ty wstawiasz się za mną i posyłasz wielu dobrych ludzi,
niosących mi pomoc tak jak Szymon z Cyreny i Weronika, którzy pomogli
Twojemu Synowi podczas drogi na Kalwarię.

Tajemnica Piąta Bolesna – Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu

W moim pokoju na ścianie wisi krzyż. Tyle razy w ciągu dnia na niego spoglądam i codziennie czynię znak Krzyża Św.
Czy czynię to tylko z przyzwyczajenia, czy też z miłości do Jezusa, ze świadomością za jaką cenę zostałem odkupiony?
Maryjo, pragnę z Tobą trwać pod Krzyżem Chrystusa, by z Krzyża
czerpać moc do wiernego służenia Jezusowi i odważnego wyznawania swojej wiary.
TAJEMNICE CHWALEBNE

Tajemnica Pierwsza Chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Codziennie docierają do mnie wiadomości o ludzkim nieszczęściu,
wojnach i różnych kataklizmach. To napełnia mnie lękiem, choć wiem, że
moje życie tez kiedyś się skończy.
Ale czy wierzę w to, że Jezus jest Panem całego Wszechświata, że to
właśnie On przez swoje Zmartwychwstanie pokonał grzech, śmierć, szatana i
dał nam nadzieję na życie wieczne?
Maryjo, wyproś mi łaskę głębokiej wiary, abym nigdy nie bał się tego,
co mnie czeka, ale był zawsze przygotowany i żył nadzieją na spotkanie z
Jezusem Zmartwychwstałym w niebie.

Tajemnica Druga Chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Tak często zachwycam się pięknym widokiem błękitnego nieba, a w nocy rozświetlonego niezliczonymi gwiazdami.
Czy patrząc w niebo myślę Bogu – Stwórcy całego wszechświata i o tym, że tam w niebie jest przygotowane dla mnie miejsce?
Maryjo, prowadź mnie bezpieczną drogą do nieba, abym mógł kiedyś
zająć to miejsce i wraz z aniołami i świętymi uwielbiać Pana Boga za
Jego dobroć i miłosierdzie.

Tajemnica Trzecia Chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego


Staram się systematycznie uczyć, uważać podczas lekcji, solidnie wypełniać swoje obowiązki, ale nie zawsze mi się to udaje.
Czy w takich sytuacjach nie polegam za bardzo na sobie i własnych możliwościach? Czy wtedy proszę Ducha Św. o Jego dary i pomoc?
Maryjo, wstawiaj się za mną, abym na co dzień kierował się natchnieniami Ducha Św.

Tajemnica Czwarta Chwalebna - Wniebowzięcie Matki Bożej

Tak bardzo kocham moją ziemską mamę. Cieszę się,
kiedy jest blisko mnie. Zawsze mogę liczyć na jej wsparcie, uśmiech,
dobre słowo.
Czy pamiętam o tym, że w niebie jest moja Niebieska Mama – Maryja?
Maryjo, moja Mamusiu, dziękuję Ci za Twoją nieustanną opiekę i wstawiennictwo. Chcę zawsze kroczyć po Twoich śladach do nieba.

Tajemnica Piąta Chwalebna – Ukoronowanie Matki Najświętszej


Lubię czytać historie o sławnych królach i królestwach. Były one potężne, a jednak już dawno przestały istnieć.
Czy pamiętam, że jest takie Królestwo, które trwa i nigdy nie
przeminie – to Królestwo Boże – i że Maryja – moja Mama – jest Królową
nieba i ziemi?
Maryjo, pragnę służyć Tobie jako wierny rycerz, który z różańcem w
ręku będzie pokonywał zło i przyczyniał się budowania na świecie królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju.
Kreator strony - przetestuj