Różaniec 

I. Żywy Różaniec oznacza:
a. Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii.
b. Życie wiarą, nadzieją i miłością, należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy – wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga ludzi.
c. Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten
sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec – dwadzieścia
tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.
Jak odmawiać różaniec

• Na początku należy uczynić znak Krzyża świętego i na krzyżyku odmówić Wierzę w Boga.
• Na pierwszym paciorku odmawia się Ojcze nasz.
• Na trzech dalszych Zdrowaś Maryjo.
• Są to modlitwy wstępne; ich intencją jest uproszenie cnót wiary,
nadziei i miłości. Przy odmawianiu wszystkich części różańca wystarczy
modlitwy wstępne odmówić tylko przed częścią pierwszą.
• Na kolejnym jednym małym paciorku mówimy Chwała Ojcu
• Następnie zapowiada się daną część i tajemnicę oraz wymienia intencje jako temat do rozważania na tle powtarzanych modlitw ustnych:
Ojcze nasz,
10 Zdrowaś Maryjo
i Chwała Ojcu.

• Po każdym Chwała Ojcu odmawiamy tak zwaną modlitwę fatimską:
 „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy
najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.


Odmawiając
różaniec, rozważamy razem z Maryją wydarzenia z Ewangelii, które Ona
rozważała w swoim sercu. Mamy nie tylko rozważać postawę Jezusa i Maryi,
ale naśladować Ich w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Wiele
razy w historii modlitwa różańcowa odmawiana z wiarą zaważyła na losach
narodów. W życiu ludzi zmagających się z grzechem, trudnościami i
nałogami różaniec jest jakby liną ratunkową. Jest to modlitwa, która
przemienia świat, zwłaszcza gdy jest odmawiana wspólnie. Nasze rodziny,
Ojczyzna i świat walczą teraz z przytłaczającymi siłami zła. Dziś potrzebujemy pomocy Maryi bardziej niż kiedykolwiek przedtem. 
Ważne: wypełnij pola oznaczone *
Kreator strony - przetestuj