- Panie, naucz mnie modlić się nieustannie i nie tracić nawet
najmniejszej chwili! Modlić się za nas i jeszcze bardziej za bliźnich,
bo "lepiej jest dawać niż otrzymywać". Spraw, abyśmy się modlili i bez
obawy prosili nawet o najwyższe łaski. Im większe nasze prośby, tym
bardziej przystoi Tobie wysłuchać ich; one wykażą naszą wiarę, tę
wiarę, jakiej Ty żądasz od nas, i staną się jedną rzeczą z Twoją
wolą, ponieważ Ty pragniesz całym sercem uświęcenia całego rodzaju
ludzkiego.

Ty uczysz nas prosić... o Twoją chwalę, o nawrócenie ludzi i nasze
własne, o doskonałe spełnienie się Twojej woli w nas i we wszystkich
ludziach, o świętą Eucharystię i o łaskę dla wszystkich ludzi, o
przebaczenie grzechów naszych i grzechów innych ludzi, o pomoc w
pokusach, o uwolnienie od wszelkiego grzechu, od wszelkiego zła w tym i
przyszłym życiu... O to, Panie, chcesz, abyśmy zawsze Ciebie prosili,
tego nam zawsze udzielisz, jeśli tylko będziemy Cię prosić o to z wiarą.
Kreator strony - przetestuj