Nowenna
9 wtorków św. Marty
Przy zapalonej, poświęconej  świecy modlitwa jest pełna mocy. Już przed zakończeniem 9-ciu wtorków spełni się twoja prośba, niezależnie od tego, jak trudna jest ta sprawa.
O cudowna św. Marto
Do Ciebie się uciekam i o pomoc proszę. Cała ufam tobie, że pomożesz mi w moich potrzebach i w próbach życiowych mnie wspomożesz. Z wdzięczności przyżekam Ci tę modlitwę rozpowszechniać. Pocieszja mnie w moich zmartwieniach, troskach i trudnościach. Błagam Cie pokornie.
W tak wielkiej radości, która wypełnia Twoje serce, gdy w domu swym udzieliłaś gościny Zbawicielowi świata, błagam Cię wstaw się za mną i moją rodziną abyśmy w naszych sercach zachowali Boga i zasłużyli na otrzymanie środków łaski w naszych potrzebach, a szczególnie w tym zmartwieniu, które mnie obecnie trapi: (tu wymienić rodzaj prośby).
Błagam Cię wspomożycielko, w każdym strapieniu, zwycież wszystkie trudności, tak jak zwyciężyłaś smoka, który padł u Twoich stóp.

Modlitwa do św Rity
w rozpaczliwych okolicznościach
O święta Rito, Patronko w potrzebie będących, której wstawiennictwo do Serca Jezusa jest prawie wszechmocne, która przez swoje gorące pragnienie uproszenia łask byłaś adwokatką nieszczęśliwych, upadających na duchu. Św. Rito, tak pokorna i czysta, umartwiona i cierpliwa, tak pełna współczucia i miłości dla Ukrzyżowanego Naszego Chrystusa, że mogłaś otrzymać od Niego to, czego żądałaś dla tych wszystkich, którzy z ufnością uciekali się do Ciebie, oczekując jeśli nie zupełnego wyzwolenia, to przynajmniej pomocy. Bądź przychylna mojej prośbie, okaż Twoją ważność otrzymania od Boga pomocy dla twoich czcicieli; bądź ratunkiem dla nas we wszystkich ciężkich chwilach, rozpaczliwych okolicznościach....(jakiej sytuacji- wymienić).  na większą chwałę Boga, na rozpowszechnianie czci Twojej, na pociechę ufającym Tobie.
Obiecuję, że jeśli prośba moja będzie wysłuchana, rozgłaszać będę Twoje łaski i błogosławić Ciebie, opiewać Twoją ufność i wstawiennictwo do Serca Jezusa.
Błagam Cię o uproszenie mi.
.( wymienić łaski o które prosimy)
Wysłuchać chciej mojej prośby:
przez szczególne zasługi Twojego dziciństwa;
przez doskonałe zlanie Twojej woli z Bożą;
przez Twoje cheroiczne cierpienie w małżeństwie;
przez radość Twoją z nawrócenia Twego męża;
przez boleść jaka rozdarła serce Twoje po zabójstwie Twego męża;
przez Twoją wolę zniesienia raczej śmierci synów niż widzieć Boga obrażonego przez nich;
przez Twoje cudowne wstąpienie do klasztoru;
przez Twoje surowe pokuty;
przez cierpienie ran, które Ci sprawiły ciernie Zbawiciela;
przez szczęście, które Ci sprawiało cierpienie łączące Cię z Twoim Boskim Oblubieńcem;
przez Twoje nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu, którym żyłaś, nie czując potrzeby innego pokarmu;
przez przykład dawany ludziom w każdej okoliczności życia.
Módl się za nami Święta Rito,  abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa.
                                                                                                          Amen


Modlitwa
O Boże, który w nieskonczonej dobroci Twojej raczyłeś wysłuchać próśb służebnicy Twojej Św. Rity i udzielić za jej wstawiennictwem to, co niemożnym bywa dla ludzkiego rozumu, przemysłu, siły, jako nagrodę za jej niezłomną ufność w Twoje obietnice, miej litość nad niedolą naszą i udziel pomocy w nieszczęściu, ażeby niewierzący mogli poznać, żeś Nagrodą pokornych, obrońcą pobożnych i Siłą tych, którzy Tobie ufają przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego.
                                                                                                                                          Amen
Modlitwa Do Św Rany Ramienia Chrystusa Pana

" O najukochańszy Jezu mój, Ty najcichszy Baranku Boży, ja biedny grzesznik pozdrawiam i czczę Tę Ranę Twoją Najświętszą, która Ci sprawiała ból bardzo dotkliwy, gdyś niósł krzyż ciężki na Swym Boskim Ramieniu - ból cięższy i dotkliwszy, niż inne Rany na Twym Świętym Ciele. Uwielbiam Cię, oddaję cześć i pokłon z głębi serca. Dziękuję Ci za tę najgłębszą i najdotkliwszą Ranę Twego Ramienia. Pokornia Proszę, abyś dla tej srogiej boleści Twojej, którą wskutek tej Rany cierpiałeś i w imię Krzyża Twego ciężkiego, któryś na tej Ranie Świętej dźwigał, ulitować się raczył nade mną nędznym grzesznikiem, darował mi wszystkie grzechy i sprawił, abym wstępując w Twoje krwawe ślady, doszedł do szczęśliwej wieczności. Amen.

Powyzej umieszczona modlitwa została podana nam przez św. Bernarda - opata z Clairvaux, który żył we Francji w XII wieku. Św Bernard, dopytując się raz na modlitwie Pana Naszego, jaki był największy ból nieznany wiernym, który odczuł na Swym Ciele podczas Swej najświętszej męki - otrzymał następującą odpowiedź:

Pan Jezus:  " Miałem ranę na ramieniu, spowodowaną dźwiganiem krzyża, na trzy palce głęboką, w której widniały trzy odkryte kości. Sprawiała Mi ona największe cierpienie i ból, aniżeli wszystkie inne. Ludzie mało o niej myślą, dlatego jest nieznana. Lecz Ty staraj się objawić ją wszystkim chrześcijanom całego świata.
Wiedz, że o jakąkolwiek łaskę prosić Mnie będą przez Tę właśnie Ranę, udzielę jej -

i wszystkim, którzy z miłości do Tej Rany uczczą Mnie odmówieniem codziennie trzech "Ojcze Nasz" i trzech "Zdrowaś Maryjo", daruję im grzechy powszednie, ich grzechów ciężkich już więcej pamiętać nie bedę i nie umrą nagłą śmiercią, a w chwili skonania nawiedzi ich Najświętsza Dziewica i uzyskają łaskę i zmiłowanie Moje"
Modlitwa poranna
Panie, w ciszy wschodzącego dnia, przychodzę Cię błagać o pokój, mądrość i siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami przepełnionymi miłością. Chcę być cierpliwy, wyrozumiały, cichy i mądry. Nie ulegać pozorom, widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty sam je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre.
Daj mi taką życzliwość i radość, aby wszyscy, z którymi się dzisiaj spotykam, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia.

                                (Kard. Suenens)

Św. Marta z Betanii

Św Rita z Cascia

Boże Miłosierdzie ratunkiem dla rodziny

"O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufam Tobie." (3 razy)

Modlitwa przed obrazem Bożego Miłosierdzia, słowami z Dzienniczka św. Faustyny.
Krótka modlitwa o Boże Miłosierdzie:

Wszechmoc Miłosierdzia Twego Panie, jest niewyczerpalna i niepoliczona; dlatego śmiem prosić Cię Panie, przez wzgląd na litość Twego serca abyś łaską Twej dobroci i miłości, otoczyć raczył drogą Twemu sercu służebnicę: (tu wymieniec imię osoby). 
Ważne: wypełnij pola oznaczone *
Kreator strony - przetestuj