Oni Cię nie zawiodą. Św. Rita z Cascii - Św. Antoni Padewski - Św. Juda Tadeusz. Modlitwy w sprawach trudnych i beznadziejnych do trzech Świętych Orędowników.
Często
gdy modlimy się w sprawach szczególnie trudnych, czy też w naszych
oczach beznadziejnych, ogarniają nas wątpliwości, czy tak wielkie
problemy mogą zostać rozwiązane. Zapominamy jednak, że miłosierdzie Boga
jest nieskończone, a On sam dał nam potężnych orędowników, których
wstawiennictwo w sposób szczególny porusza Jego serce. Umieją oni
wyprosić nam ogromne łaski, uleczyć beznadziejne przypadki, a w ciągu setek lat ich kultu zdarzyły się niezwykłe cuda. 

Modlitwa do Św. Rity

Modlitwa do św Rity w rozpaczliwych okolicznościach
O święta Rito, Patronko w potrzebie będących,
której wstawiennictwo do Serca Jezusa jest prawie wszechmocne, która
przez swoje gorące pragnienie uproszenia łask byłaś adwokatką
nieszczęśliwych, upadający na duchu. Św. Rito, tak pokorna i czysta,
umartwiona i cierpliwa, tak pełna współczucia i miłości dla Ukrzyżowanego
Naszego Chrystusa, że mogłaś otrzymać od Niego to, czego żądałaś dla
tych wszystkich, którzy z ufnością uciekali się do Ciebie, oczekując
jeśli nie zupełnego wyzwolenia, to przynajmniej pomocy. Bądź przychylna
mojej prośbie, okaż Twoją ważność otrzymania od Boga pomocy dla twoich
czcicieli; bądź ratunkiem dla nas we wszystkich ciężkich chwilach,
rozpaczliwych okolicznościach....(jakiej sytuacji- wymienić). na większą chwałę Boga, na rozpowszechnianie czci Twojej, na pociechę ufającym Tobie.Obiecuję,
że jeśli prośba moja będzie wysłuchana, rozgłaszać będę Twoje łaski i
błogosławić Ciebie, opiewać Twoją ufność i wstawiennictwo do Serca Jezusa. Błagam Cię o uproszenie mi..( wymienić łaski o które prosimy) Wysłuchać chciej mojej prośby: przez szczególne zasługi Twojego dziciństwa; przez doskonałe zlanie Twojej woli z Bożą; przez Twoje cheroiczne cierpienie w małżeństwie; przez radość Twoją z nawrócenia Twego męża; przez boleść jaka rozdarła serce Twoje po zabójstwie Twego męża; przez Twoją wolę zniesienia raczej śmierci synów niż widzieć Boga obrażonego przez nich; przez Twoje cudowne wstąpienie do klasztoru; przez Twoje surowe pokuty; przez cierpienie ran, które Ci sprawiły ciernie Zbawiciela; przez szczęście, które Ci sprawiało cierpienie łączące Cię z Twoim Boskim Oblubieńcem; przez Twoje nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu, którym żyłaś, nie czując potrzeby innego pokarmu; przez przykład dawany ludziom w każdej okoliczności życia. Módl się za nami Święta Rito, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa. Amen
Modlitwa
O Boże, który w
nieskończonej dobroci Twojej raczyłeś wysłuchać próśb służebnicy Twojej
Św. Rity i udzielić za jej wstawiennictwem to, co niemożnym bywa dla
ludzkiego rozumu, przemysłu, siły, jako nagrodę za jej niezłomną ufność w
Twoje obietnice, miej litość nad niedolą naszą i udziel pomocy w
nieszczęściu, ażeby niewierzący mogli poznać, żeś Nagrodą pokornych,
obrońcą pobożnych i Siłą tych, którzy Tobie ufają przez Jezusa
Chrystusa, Pana Naszego.
Amen 
Kreator strony - przetestuj