Modlitwa do Matki Bożej

I Modlitwa
Maryjo, Matko moja i Pani moja, oddaję Ci duszę i ciało moje, życie i
śmierć moją i to co po niej nastąpi. Wszystko składam w Twoje ręce, o
Matko moja. Okryj mnie swym płaszczem dziewiczym ... i udziel mi łaski
czystości serca, duszy i ciała i broń mnie Swą potęgą przed
nieprzyjaciółmi wszelkimi ... O śliczna Lilio, Tyś dla mnie
zwierciadłem, o Matko moja.
Matko Moja, dusza Twa była zanurzona w goryczy morza, spójrz się na
dziecię Twoje i naucz mnie cierpieć i kochać cierpienia. Wzmocnij mą
duszę, niech jej ból nie łamie. Matko łaski - naucz mnie żyć Bogiem.
                                    Amen.

II Modlitwa
Maryjo, dziś miecz straszny przeniknął Twą świętą duszę. Prócz Boga nikt
nie wie o Twoim cierpieniu. Twa dusza nie łamie się ale jest mężna, bo
jest z Jezusem. Matko słodka, złącz moją duszę z Jezusem, bo tylko
wtenczas przetrwam wszystkie próby i doświadczenia i tylko w złączeniu z
Jezusem moje ofiary będą miłe Bogu. Matko najsłodsza, pouczaj mnie o
życiu wewnętrznym, niech miecz cierpień nigdy mnie nie łamie. O czysta
Dziewico, wlej w serce moje męstwo i strzeż go. Amen.
Kreator strony - przetestuj