Modlitwa do Ducha Świętego

Codzienna Modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Przenajświętszy,
Którego kocham z całej duszy mojej
Uwielbiam Cię.
Oświecaj mnie,
Wzmacniaj mnie,
Kieruj mną.
Pokrzepiaj mnie, pociaszaj mnie.
Obiecuję poddawać się wszytskiemu co mnie spotyka z Twojej woli i przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało. Duchu Przenajświętszy, obdarz Świat pokojem.
O Duchu Święty przyjdź i napełnij moją nędzną duszę.
Modlitwa do Ducha świętego

Przyjdź Duchu Święty,
Przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie.
Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę.
Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność.
Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę.
Przemień naszą gorycz w słodycz Twej łaski.
Przemień mrok naszych serc w delikatne światło.
Przemień zimę naszych dusz w Twoją wiosnę.
Premien naszą obojętność w serdeczną życzliwość.
Przemien naszą noc w Twoje światło.
Wyprostuj nasze krzywe drogi, Wypełnij naszą pustkę, oczyść nas z pychy, pogłębij naszą pokorę, rozpal w nas miłość.
Zgaś w nas zmysłowość. Spraw, abyśmy widzieli siebie, jak Ty nas widzisz.
Abyśmy mogli poznać Ciebie, jak to obiecałeś, i byli szczęśliwi według słowa Twego.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Tajemnica świętości.
Kardynał Mercier
Pragnę Ci wyjawić tajemnicę świętości i szczęścia. Codziennie przez pięć minut zatrzymaj twoją wyobraźnię, zamknij oczy na wszystko, co podpada pod zmysły, zamknij uszy na wszystkie odgłosy świata tak, abyś mógł ukryć się w sanktuarium swej duszy, która jest świątynią Ducha Świętego i przemów do tegoż Ducha Świętego słowami:

"O Duchu Święty, Duszo mej duszy, uwielbiam Cię. Oświecaj, kieruj, wzmacniaj i pocieszaj mnie. Powiedz mi, co mam robić i rozkaż mi to wykonać. Obiecuje Ci uległość we wszystkim, co z woli Twojej mnie spotyka, tylko okaż mi Twoją wolę."

Jeżeli to spełnisz, wtedy życie twoje będzie szczęśliwe i radosne. Znajdziesz pociechę nawet wśród cierpienia. Otrzymasz łaskę na miarę twoich trudności i siłę do zniesienia ich i tak dojdziesz pełen zasług do bram niebieskich.

Takie poddanie się Duchowi Świętemu jest Tajemnicą Świętości.
Kreator strony - przetestuj