Modlitwa do Bł. Salomei

Modlitwa
Boże, któryś w błogosławionej
Salomei wzgardę królestwa ziemskiego z kwiatem dochowanego w małżeństwie
dziewictwa połączył, spraw miłościwie, abyśmy za jej przykładem,
czystym i pokornym sercem Ci służąc, koronę wiecznej chwały w Niebie
nabyli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi. Amen.
Kreator strony - przetestuj