TAJEMNICA CZWARTA (RADOSNA)
OFIAROWANIE PANA JEZUSA

Gdy potem upłynęły dni ich
oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby
Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde
pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu.
(Łk 2, 22-23)

Symeon zaś błogosławił Ich i
rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na
powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A
Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».
(Łk 2, 34-35)


Przepis Prawa zawarty w Księdze Wyjścia (13, 2.12.15) nawiązywał do
wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej. Odtąd jako wyraz
wdzięczności za doznane dobrodziejstwo, Izraelici mieli obowiązek
ofiarowywać pierworodne dzieci płci męskiej Panu.

W czasie ceremonii ofiarowania, starzec Symeon wypowiada o Jezusie
znamienne słowa: 'Znak, któremu sprzeciwiać się będą'. Wobec osoby
Jezusa nie można przejść obojętnie. Trzeba zająć wobec Niego zdecydowaną
postawę. Jedna kategoria ludzi akceptuje Jezusa i Jego Ewangelię, druga
kategoria ją odrzuca. W zależności od zajętego stanowiska, dla jednych
Jezus jest 'na powstanie', dla drugich 'na upadek'. Do której kategorii
ludzi należę?

Julian Tuwim pisał:
Jeszcze się kiedyś rozsmucę,
Jeszcze do Ciebie powrócę,
Chrystusie...

Dlaczego 'kiedyś', a nie teraz, od zaraz?

1 Ojcze nasz,
10 Zdrowaś Maryjo,
1 Chwała Ojcu.
Kreator strony - przetestuj