Ile wie o tobie Bóg

Bóg ciebie kocha – On jest tym Ojcem, którego szukasz przez całe życie.

Możesz mnie nie znać, ale Ja wiem o Tobie wszystko (Ps. 139.1)
Wiem kiedy siedzisz i kiedy wstajesz (Ps. 139.2)
Znam wszystkie Twoje drogi (Ps. 139.3)
Nawet wszystkie włosy na Twojej głowie są policzone (Mt 10.29-31)

Ponieważ zostałeś stworzony na mój obraz (Rdz 1.27)
We mnie żyjesz, poruszasz się i jesteś (Dz 17.28)
Bo jesteś moim potomstwem (Dz 17.28)
Znałem Cię zanim zostałeś poczęty (Jr 1.4-5)

Wybrałem Ciebie gdy planowałem stworzenie (Ef 1.11-12)
Nie byłeś pomyłką (Ps 139.15)
Wszystkie Twoje dni są zapisane w mojej księdze (Ps 139.16)
Określiłem dokładny czas Twojego urodzenia i miejsce zamieszkania (Dz 17.26)

Jesteś cudownie stworzony (Ps 139.14)
Ukształtowałem Cię w łonie Twojej matki (Ps 139.13)
I byłem pomocny w dniu twoich narodzin (Ps 71.6)
Jestem fałszywie przedstawiany przez tych, którzy mnie nie znają (J 8.41-44)

Nie jestem odległy i gniewny, jestem pełnią miłości (1 J 4.16)
I całym sercem pragnę Cię tą miłością obdarzyć (1 J 3.1)
Po prostu dlatego, że jesteś moim dzieckiem, a Ja – Twoim Ojcem (1 J 3.1)
Daję Ci więcej niż Twój ziemski ojciec mógłby Ci zapewnić (Mt 7.11)

Bo jestem Ojcem doskonałym (Mt 5.48)
Wszelkie dobro, jakie otrzymujesz, pochodzi z mojej ręki (Jk 1.17)
Zaopatruję cię i zaspokajam wszystkie Twoje potrzeby (Mt 6,31-33)
Moim planem jest dać ci dobrą przyszłość (Jr 29,11)

Ponieważ kocham Cię miłością wieczną i nieskończoną (Jr 31.3)
Moich myśli o Tobie jest więcej niż ziaren piasku na brzegu morza… (Ps 139.17-18)
I cieszę się Tobą, śpiewając z radości (So 3.17)
Nigdy nie przestanę czynić Ci dobra (Jr 32.40)

Gdyż jesteś moją drogocenną własnością (Wj 19.5)
Z całego serca i z całej duszy chcę, byś mieszkał bezpiecznie (Jr 32.41)
I pokazać Ci rzeczy wielkie i wspaniałe (Jr 33.3)
Jeśli będziesz mnie szukał z całego serca, znajdziesz mnie (Pwt 4.29)

Rozkoszuj się mną, a dam Ci to, czego pragnie Twoje serce (Ps 37.4)
Bo to Ja daję Ci takie pragnienia (Flp 2.13)
Jestem w stanie dać ci o wiele więcej, niż możesz sobie wyobrazić (Ef 3.20)
To we mnie znajdziesz największe wsparcie i zachętę (2 Tes 2.16-17)

Jestem też Ojcem, który pociesza Cię we wszelkich twoich smutkach (2 Kor 1.3-4)
Kiedy jesteś załamany, jestem blisko Ciebie (Ps 34.18)
Tak jak pasterz niosący owieczkę, trzymam Cię blisko mojego serca (Iz 40.11)
Pewnego dnia otrę wszystkie łzy z Twoich oczu (Ap 21.3-4)

I uwolnię od wszelkiego bólu, który znosiłeś na ziemi (Ap 21.3-4)
Jestem Twoim Ojcem i kocham Cię dokładnie tak, jak kocham mojego syna, Jezusa (J 17.23)
Bo w Jezusie objawiłem moją miłość do Ciebie (J 17.26)
On jest wiernym odbiciem mnie samego (Hbr 1.3)

Przyszedł by udowodnić, że jestem z Tobą, nie przeciwko Tobie (Rz 8.31)
By powiedzieć Ci, że nie liczę Twoich grzechów (2 Kor 5;18-19)
Jezus umarł żebyśmy – Ty i ja – mogli zostać pojednani (2 Kor 5.18-19)
Jego śmierć była najwyższym wyrazem mojej miłości do Ciebie (1 J 4.10)

Oddałem wszystko co kochałem, by zdobyć Twoją miłość (Rz 8.31-32)
Jeśli przyjmiesz dar mojego syna Jezusa, przyjmiesz mnie samego (1 J 2.23)
I nic już nigdy nie oddzieli Cię od mojej miłości (Rz 8.38-39)
Przyjdź do mnie, a wyprawię największą ucztę, jaką niebo kiedykolwiek widziało (Łk 15.7)

Zawsze byłem Ojcem i zawsze Nim będę (Ef 3.14-15)
Ale czy Ty… „chcesz być moim dzieckiem?” (J 1.12-13)
Czekam na Ciebie (Łk 15.11-32).
Kreator strony - przetestuj